Plynulá doprava

Posílení MHD

  • Podpořím výstavbu metra D na Libuš a Sofijské náměstí, tramvajové tratě na Libuš a do Komořan, a budu usilovat o zkrácení intervalu vlakového spojení ve špičce na 15min.

Zvýšení prostupnosti komunikací
  • Ve spolupráci s hlavním městem budu podporovat výstavbu P+R parkovišť, napojení na Pražský okruh obchvatem Komořan, otevření sjezdu na Libuš/Písnici, úpravy křižovatek vč. inteligentního řízení dopravy.
Zvýšení počtu parkovacích míst
  • Zasadím se o výstavbu parkovacích domů a ve vhodných lokalitách úpravu z podélných na kolmá stání.