Kvalitní vzdělání

Kapacita školek a škol

  • Zaměřím se na zajištění dostatečné kapacity školek a škol (výstavba nových školek v rozvojových oblastech), aby zápisy do těchto zařízení byly slavnostní rodinnou událostí, a ne stresem, zda se podaří dítě do zařízení umístit.

Kvalitní výuka

  • Chci zajistit bilingvní výuku v polovině základních škol na území MČ Praha 12.

Investice do budov a sportovišť

  • Podpořím navýšení investic do budov, sportovišť a zázemí škol a školek, aby vytvořily krásné a účelné prostředí pro žáky a pedagogy.