Lepší život

Rozvoj infrastruktury

  • Zasadím se, aby jakákoliv výstavba byla spojena s rozvojem infrastruktury (služby, školství, komunikace, pošta, lékaři) a vznikem nových pracovních míst.

Zvelebení Prahy 12

  • Chci revitalizovat Sofijské náměstí, přestavět Prior, zvelebit přirozená centra Prahy 12 a zajistit důkladnou péči o zeleň, aby se v Praze 12 dobře žilo. Zasadím se o tvorbu zajímavé architektury odpovídající moderním trendům s respektem k životnímu prostředí.

Aktivní odpočinek

  • Všichni jsme sousedé, posílím spolkový život a zaměřím se na úpravu hřišť a ostatních ploch, aby byly vhodné pro sportování, setkávání občanů a aktivní odpočinek. Zasadím se o výstavbu sportovní haly a nadále budu podporovat sportovní kluby a volnočasové aktivity.