Aktuality

Zdravotní služby

Více ordinací lékařů

 • Budeme usilovat o zvýšení počtu ordinací lékařů, např. v části přestavěného Prioru na Sofijském náměstí a v dalších lokalitách (v objektech MČ Praha 12).

Pomoc potřebným

 • Seniorům a dalším potřebným zajistíme sociální a zdravotní služby až domů.

Důstojné stáří

 • Podpoříme spolky zaměřené na práci se seniory a programy pro aktivní stáří.

Lepší život

Rozvoj infrastruktury

 • Zasadím se, aby jakákoliv výstavba byla spojena s rozvojem infrastruktury (služby, školství, komunikace, pošta, lékaři) a vznikem nových pracovních míst.

Zvelebení Prahy 12

 • Chci revitalizovat Sofijské náměstí, přestavět Prior, zvelebit přirozená centra Prahy 12 a zajistit důkladnou péči o zeleň, aby se v Praze 12 dobře žilo. Zasadím se o tvorbu zajímavé architektury odpovídající moderním trendům s respektem k životnímu prostředí.

Aktivní odpočinek

 • Všichni jsme sousedé, posílím spolkový život a zaměřím se na úpravu hřišť a ostatních pl...

Kvalitní vzdělání

Kapacita školek a škol

 • Zaměřím se na zajištění dostatečné kapacity školek a škol (výstavba nových školek v rozvojových oblastech), aby zápisy do těchto zařízení byly slavnostní rodinnou událostí, a ne stresem, zda se podaří dítě do zařízení umístit.

Kvalitní výuka

 • Chci zajistit bilingvní výuku v polovině základních škol na území MČ Praha 12.

Investice do budov a sportovišť

 • Podpořím navýšení investic do budov, sportovišť a zázemí škol a školek, aby vytvořily krásné a účelné prostředí pro žáky a pedagogy.

Plynulá doprava

Posílení MHD

 • Podpořím výstavbu metra D na Libuš a Sofijské náměstí, tramvajové tratě na Libuš a do Komořan, a budu usilovat o zkrácení intervalu vlakového spojení ve špičce na 15min.

Zvýšení prostupnosti komunikací
 • Ve spolupráci s hlavním městem budu podporovat výstavbu P+R parkovišť, napojení na Pražský okruh obchvatem Komořan, otevření sjezdu na Libuš/Písnici, úpravy křižovatek vč. inteligentního řízení dopravy.
Zvýšení počtu parkovacích míst
 • Zasadím se o výstavbu parkovacích domů a ve vhodných lokalitách úpravu z podélných na kolmá stání.

...