Aktuality

Nominace na místostarostu MČ Praha 12

Ve středu 30. října 2018 byla podepsána koaliční smlouva mezi vítěznými Piráty s podporou Zelených, ODS a TOP09. ODS získala v devítičlenné radě 3 místa, koalice má 21 členů (z 35ti členů zastupitelstva).

V koaliční smlouvě jsem navržen na pozici 1. zástupce starosty. Do mých kompetencí budou patřit finance, rozpočet a doprava.

Ustavující zastupitelstvo bude svoláno do 14ti dnů od oficiálního vyhlášení výsledků voleb. V současné době jsou výsledky napadeny žalobou, která musí být v krátké době projednána. Dle mého názoru se bude první zastupitelstvo konat v polovině li...

ODS v Praze 12 součástí koalice

Podpisem koaliční smlouvy dne 31. 10. 2018 ve 21:00 zástupci Pirátů s podporou Zelených, spolu s ODS a TOP 09 stvrdili koalici Pro lepší Prahu 12, která bude v příštích čtyřech letech spravovat městskou část Praha 12. Starostou bude Jan Adamec, člen vítězných Pirátů.

Hlavní prioritou nové koalice bude zabezpečení rozumného rozvoje MČ Praha 12 a transparentní fungování radnice.

„Strany koalice se shodly na prioritách zajišťujících otevřenou správu městské části a rozumný rozvoj městské části za participace občanů,“ okomentoval podepsání koaliční smlouvy budoucí starosta...

Zdravotní služby

Více ordinací lékařů

  • Budeme usilovat o zvýšení počtu ordinací lékařů, např. v části přestavěného Prioru na Sofijském náměstí a v dalších lokalitách (v objektech MČ Praha 12).

Pomoc potřebným

  • Seniorům a dalším potřebným zajistíme sociální a zdravotní služby až domů.

Důstojné stáří

  • Podpoříme spolky zaměřené na práci se seniory a programy pro aktivní stáří.

Lepší život

Rozvoj infrastruktury

  • Zasadím se, aby jakákoliv výstavba byla spojena s rozvojem infrastruktury (služby, školství, komunikace, pošta, lékaři) a vznikem nových pracovních míst.

Zvelebení Prahy 12

  • Chci revitalizovat Sofijské náměstí, přestavět Prior, zvelebit přirozená centra Prahy 12 a zajistit důkladnou péči o zeleň, aby se v Praze 12 dobře žilo. Zasadím se o tvorbu zajímavé architektury odpovídající moderním trendům s respektem k životnímu prostředí.

Aktivní odpočinek

  • Všichni jsme sousedé, posílím spolkový život a zaměřím se na úpravu hřišť a ostatních pl...